นาย Xi กล่าวว่าการระดมทุน 60 พันล้านดอลลาร์จะเป็นทั้งความช่วยเหลือและการให้กู้ยืม จะใช้เวลาแปดโครงการในอีก 3 ปีข้างหน้าซึ่งรวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนชาวแอฟริกาด้วยเช่นกัน นายจินกล่าวเสริมว่า “การลงทุนของจีนในแอฟริกามาพร้อมกับปัญหาทางการเมือง คำมั่นสัญญามูลค่า 60 พันล้านเหรียญนั้นสูงกว่าจีน 60 พันล้านเหรียญ

ที่นำเสนอในแอฟริกาในการประชุมสุดยอดที่คล้ายกันในปีพ. ศ. 2558 ที่เมืองโจฮันเนสเบิร์กในแอฟริกาใต้ นาย Xi กล่าวว่าหนี้ที่เกิดจากการปล่อยเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยของจีนซึ่งจะครบกำหนดในปลายปีพ. ศ. 2561 จะถูกตัดจำหน่ายในรัฐแอฟริกาที่ยากจน จีนยังจะจัดตั้งกองทุนสันติภาพและความมั่นคงและจะให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่สหภาพแอฟริกันต่อไป

By admin