รัสเซียและจีนใช้สิทธิยับยั้งญัตติของสหรัฐที่เสนอในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อแก้ไขวิกฤติการณ์ในเวเนซุเอลา แต่ข้อเสนอของรัสเซียในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนไม่เพียงพอ

ร่างมติของสหรัฐ เรียกร้องให้จัดเลือกตั้งประธานาธิบดีในเวเนซุเอลาใหม่และให้เปิดทางให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจากต่างประเทศเข้าไปยังเวเนซุเอลา ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุน 9 เสียง จากจำนวนสมาชิก 15 ประเทศของคณะมนตรีความมั่นคงฯ ซึ่งเพียงพอให้ร่วมมตินี้เดินหน้าใช้บังคับได้ แต่รัสเซียและจีนร่วมมือกันใช้สิทธิยับยั้งทำให้ร่างมตินี้ตกไป ในขณะที่ร่างมติของรัสเซีย เรียกร้องให้หาทางยุติปัญหาในประเทศอย่างสันติวิธีและความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่จะส่งไปช่วยเหลือเวเนซุเอลา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลของประธานาธิบดีนิโกลัส มาดูโร ก่อน ได้รับเสียงสนับสนุนเพียง 4 เสียงเท่านั้น ทำให้ข้อเสนอนี้ตกไปเช่นกัน เวเนซุเอลา ซี่งถูกรุมเร้าด้วยปัญหาเศรษฐกิจ กลับต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์ทางการเมืองเมื่อนายฮวน ไกวโด ผู้นำฝ่ายค้าน ประกาศตัวเป็นประธานาธิบดีเฉพาะกาลและยืนยันว่า ประธานาธิบดีมาดูโร ไม่ใช่ผู้นำเวเนซุเอลาอีกต่อไปแล้ว สหรัฐเป็นแกนนำในการสนับสนุนนายไกวโด ซึ่งเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และมีประเทศต่าง ๆ มากกว่า 50 ประเทศให้การรับรองนายไกวโดเป็นผู้นำของเวเนซุเอลา.

By admin