ความสามารถของสายพานลำเลียงของปฏิกิริยาที่สูบออกจาก ATP เป็นเชื้อเพลิงของเซลล์ เนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจต้องการเอทีพีในการทำสัญญา ต้องเติมเต็มแหล่งพลังงานของหัวใจอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายความว่ายลโทนจำเป็นต้องใช้แคลเซียมในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้โรงงานผลิตพลังงานทำงานอย่างคล่องแคล่ว ความเร่งรีบของแคลเซียม

ต่อ mitochondria ช่วยให้หัวใจรับมือกับความเครียด อัตราการเต้นของหัวใจที่เร่งขึ้นจะทำให้แคลเซียมมากขึ้นท่วม mitochondria mitochondria ในทางกลับกันผลิตเอทีพีมากขึ้นเพื่อให้หัวใจตอบสนองต่อความเครียด เราต้องการทราบว่าระบบที่ได้รับการปรับแต่งอย่างประณีตนี้ทำงานได้ดีเพียงใด

By admin