สำหรับปีมาเลเซียแล่นภายใต้เรดาร์ท่องเที่ยวบดบังด้วยความนิยมมากขึ้นเพื่อนบ้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นไทยและสิงคโปร์ อย่างไรก็ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและแคมเปญการท่องเที่ยวมาเลเซียอย่างแท้จริง “ลวงตา” ช่วยยกระดับประเทศให้โดดเด่นขึ้น มาเลเซียเป็นพรมที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยดึงออกมาจากชุมชนชาวพื้นเมืองมาเลย์อินเดีย

และจีนรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมในยุคอาณานิคม นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องราวของความแตกต่างซึ่งเป็นที่ที่ทางหลวงราบรื่นนำไปสู่เมืองสมัยใหม่และป่าฝนอันเขียวชอุ่มที่ผู้ค้าถนนตั้งร้านค้าในร่มเงาของตึกระฟ้าและร้านกาแฟแบบ Hipster อยู่ถัดจากkopitiamsดั้งเดิม(บ้านกาแฟ)

By admin