เทคโนโลยี การเคลื่อนที่จะเปลี่ยนความคิดที่มีต่อสุขภาพยุคลดิจิทัลไปอย่างไร เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลมีความก้าวหน้าไปมากขึ้น ภาคสังคมก็เริ่มทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นเช่นกัน ในเวลาเดียวกัน การปฏิวัติยุคดิจิทัลในระบบสุขภาพนั้นก็เกิดขึ้นเป็นอย่างดี ที่ต้องการติดตามผลของการรักษา การใช้เทคโนโลยีไร้สายแบบสวมใส่ได้ซึ่งสามารถส่งผ่านข้อมูล สร้างสุขภาพและสุขภาวะใหม่ให้เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไปมากขึ้น

การเป็นผู้ป่วยนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย ตัวอย่างเช่น การเข้าถึงข้อมูลเวชระเบียนของตนเองนั้นก็อาจเป็นเรื่องที่ยากลำบาก และนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ทั้งหลายยินดีต้อนรับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมาก เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น และยังอาจพัฒนาประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ป่วยโดยให้พวกเขาได้กลายเป็นผู้ขับเคลื่อนและสร้างความสัมพันธ์ที่สมดุลมากขึ้นกับผู้ให้บริการทางการแพทย์

ในปัจจุบันมีหลายคนที่ใช้เครื่องมือยุคดิจิทัลมาตอบสนองความต้องการทางสุขภาพ เช่น Saxon และทีมงานที่มหาวิทยาลัย USC ได้คิดค้นแอปพลิชั่นที่ชื่อ Biogram ซึ่งขยายทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจออกไปไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน เครื่องติดตามการเต้นของหัวใจที่ติดไว้กับเคสโทรศัพท์มือถือของผู้ป่วยจะสามารถติดตามและเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ตลอด Biogram เป็นแอปพลิชั่นฟรีที่พัฒนาขึ้นโดยใช้อุปกรณ์วิจัยของบริษัท Apple ทำให้ผู้ใช้งานสามารถแชร์รูปภาพของการเต้นหัวใจของพวกเขาและโพสต์ลงบนโลกออนไลน์ได้

ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนสามารถวิเคราะห์ภาพและผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำกลับไปโดยไม่ต้องมีการนัดหมายพบแพทย์ นอกจากนั้นแอปพลิเคชั่นนี้ยังช่วยพัฒนางานวิจัยทางสุขภาพโดยการรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานจำนวนมากและนำมาเปลี่ยนให้เป็นผู้เข้าร่วมงานวิจัย (โดยที่ผู้ใช้งานอนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าว)

นี่อาจจะเป็นหนึ่งในการใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตและอาจพัฒนาสุขภาพของประชากรได้

สื่อสารกับแพทย์ (ในโลกเสมือนจริง) ของคุณ

คลินิกในโลกเสมือนจริงนั้นเป็นสถานที่ที่ผู้ป่วยสามารถพูดคุยกับภาพเสมือนจริงของแพทย์ประจำตัวพวกเขา ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นทดลองและมันอาจจะกลายเป็นกระแสหลักในอนาคต มันสามารถทำให้คุณเข้าถึงแพทย์ผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษาและขอคำแนะนำที่มีหลักฐานรองรับซึ่งจะปรากฏอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ นอกจากนั้นการพูดคุยผ่านวิดีโอออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญและการแพทย์ทางไกลรูปแบบอื่น ๆ นั้นก็กำลังเป็นเรื่องที่พบได้มากขึ้นและเพิ่มมากขึ้นเมื่อคุณภาพของกล้องโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันเริ่มดีมากขึ้นจนทำให้แพทย์สามารถตรวจร่างกายได้

การให้บริการสุขภาพในโลกเสมือนจริงนี้มีประโยชน์มากกว่าการมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เนื่องจากทำให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์สามารถให้บริการเฉพาะบุคคลได้ระหว่างที่ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงผู้ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

สมาร์ทโฟนกำลังปิดช่องว่างระหว่างโลกดิจิทัล

หลายคนเชื่อว่าความนิยมของสมาร์ทโฟนนั้นจะช่วยทำให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้

และเมื่อมีคนจำนวนมากขึ้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยโทรศัพท์มือถือของพวกเขา ทุกคนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพได้เช่นกัน มีแอปพลิเคชั่นฟรีและราคาไม่แพงหลายแอปที่สอนและพัฒนาผู้ป่วยในหลายด้าน เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชั่นสามารถส่งเสริมให้ผู้ที่อาจจะขาดการติดตามไปกลับมาได้รับการติดตามผลได้ นอกจากนั้นสมาร์ทโฟนยังเป็นช่องทางที่ดีสำหรับการป้องกันโรคต่าง ๆ และสามารถช่วยผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพและสุขภาวะของตนเองโดยการเข้าถึงข้อมูลและร่วมดูแลสุขภาพของตนได้

คนหลายล้านคนอาจรู้สึกว่าเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนนี้มีประโยชน์ โดยเฉพาะการส่งเสริมเทคโนโลยียุคดิจิทัลนั้นเป็นหน่วยงานไม่แสวงหากำไรที่ทำวิจัยในกลุ่มคนอายุระหว่าง 18-34 ปีได้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีในการนำมาใช้พัฒนาชีวิตของผู้ที่อายุน้อย พวกเขามีการส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนเพื่อให้ได้รับทางเลือกที่แตกต่างกันในการดูแลสุขภาพและค้นหาการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งเน้นไปที่การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและการเข้าถึงการให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานในคนกลุ่มนี้อีกด้วย

By admin